Astronomi

AstronomiAstronomi räknas som den äldsta vetenskapen av alla och har sitt ursprung i Mesopotamien. Vetenskapen har haft en avgörande roll i inom forskningen och har påverkat människors världsåskådning sedan dess ursprung.

Förr hörde himlafenomen och mytbildning tätt samman i många delar av världen. Genom enklare instrument kunde man räkna tiden och navigera till havs med hjälp av himlakropparna.

Under 1600-talet, tack vare teleskopets tillkomst, kunde man utveckla astronomin till en modern vetenskap. Det kom att förändra synen på världsalltet och idag söker man svaret på universums uppkomst, fysikaliska fenomen och inte minst förutsättningar för liv på andra planeter.

This entry was posted in Astronomi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *