Jupiters månar

JupiterJupiters månar har till dags dato räknats till 63 stycken, men det kan finnas fler. De olika månarna går i tre olika banor runt Jupiter och har olika ursprung.

De inre månarna är av is och sten, av överblivet material från Jupiters bildande. Månarna i de yttre lagren är troligtvis gamla asteroider som hamnat i en omloppsbana runt Jupiter.

Galileo upptäckte under 1600-talet tack vare teleskopobservationer de första månarna runt Jupiter: Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Dessa fyra är de största av månarna och går i en inre bana runt Jupiter. Ganymedes är den största månen i hela planetsystemet.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Astronomi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *