Supernova

Keplers_supernova.jpgEn supernova är en exploderande stjärna. En sådan explosion hör till de kraftigaste händelserna i universum. En supernova inträffar inte speciellt ofta, i Vintergatan räknar man med tre synliga supernovor per tusen år.

En Supernova uppstår när en stjärna “dör”, när bränslet i form av helium och väte tar slut och fusionen upphör. Den kraftmätning som existerat i miljoner, ibland miljarder, år upphör och all materia rusas mot stjärnans mitt. Detta skapar en enorm fusion som efter några timmar blir till en massiv explosion, då uppstår ett ljussken flera miljardet gånger starkare än det som kommer från solen. Det är lika mycket ljuskraft som i hela vår galax.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Astronomi and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *