Grodor

GrodaGrodan är ett växelvarmt amfibiskt djur. Det finns åtta grodarter i Sverige varav sex arter är utrotningshotade. Alla grodarter i Sverige är hotade och fridlysta. Det betyder att dom löper risk att försvinna och det finns organisationer som arbetar med att skydda grodor från utrotning. Orsakerna till utrotning är främst att våtmarker och småvatten diktats ut och fyllts igen och blivit igenväxta under de senaste 200 åren.

Grodor lever främst i närheten av vatten och våtmarker. Grodor lever på maskar, sniglar, spindlar och andra småkryp. Grodor är ett vanligt fabeldjur, förekommer ofta i sagor och associeras med trolldom.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Djur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *