Maskar

MaskMaskar är ett samlingsnamn för ryggradslösa djur utan ben med en fram- och en bakända. De rör sig framåt genom att dra ihop och sträcka kroppen och de andas via huden. De finns både på land och i vatten.

Det finns tre typer av maskar. Bland ringmaskarna räknar man daggmasken och olika iglar. Daggmasken är en viktig föda för många djur. Den är också viktig i förmultningsprocessen av växter. Många rundmaskar lever som parasiter och kan orsaka sjukdomar. Plattmaskar kan också vara hälsofarliga, som till exempel binnikemasken som lever i tarmkanalen hos däggdjur. Den kan bli över tio meter lång.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Djur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *