Pingviner

PingvinerPingviner är ett släkte icke flygkunniga fåglar som lever på södra halvklotet, bland annat på Sydpolen. Det finns 17 arter pingviner där dvärgpingvinen, upp till 40 cm lång, är den minsta och kejsarpingvinen, upp till 140 cm, är den största. Man har funnit fossiler från urtida pingvinarter som varit uppemot 3 meter höga.

Pingviner skiljer sig anatomiskt från andra fågelarter, främst i att de inte kan flyga, men med sina bakåtbildade vingar är de istället skickliga simmare. Pingviner håller en kroppstemperatur på 38°C och använder blodkärl i ben och vingar som värmeväxlare för att hålla temperaturen i den kalla miljön.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Djur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Pingviner

  1. Olsson says:

    pingviner har mycket god 1 känsel 2 luktsinne 2 hörsel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *