Puma

577px_Puma_concolor_coryi_cropped.jpgEn Puma är ett stort kattdjur som finns i syd- och nordamerika. För att tillhöra underfamiljen Felinae, som även räknar in vildkatt, är puman jämförelsevis stor. En vuxen hane kan väga 100 kg eller mer och blir mellan 150-190 centimeter, honan väger lite mindre men uppnår ungefär samma längd.

Pumans utbredningsområde sträcker sig nästan över hela amerikanska kontinenten. Puman kommer ursprungligen från Sibirien men vandrade över Berings sund när vattnet var mycket lägre än vad det är idag. Puman är ett rovdjur, och till födan räknas allt från mindre gnagare till bäver. Även större hjortdjur som t.ex. rådjur tillhör födan.

This entry was posted in Djur and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *