Aktieutdelning

iStock_000006606955XSmall.jpgAktieutdelningar är överföringar av pengar från ett aktiebolag till dess aktieägare. En aktieutdelning kan även genomföras i form av exempelvis värdepapper. Ett aktiebolag får endast dela ut upparbetade vinster och aktiebolag som inte har kvarhålla vinstmedel får inte genomföra aktieutdelningar.

I Sverige är det företagets bolagsstämma som fattar beslut om aktieutdelningar vilket medför att svenska företag normalt sett genomför aktieutdelning en gång per år. I andra länder är det bolagets styrelse som fattar beslut om aktieutdelningar och då sker normalt sett mindre aktieutdelningar oftare.

Historiskt sett har aktieutdelningar stått för ungefär hälften av den långsiktiga avkastningen från börsnoterade aktier om aktieutdelningarna har återinvesterats i nya aktier.

Artikeln skriven av Cristoffer Stockman, läs mer på www.stockman.nu

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *