Investor

Investor_color.jpgInvestor är Norra Europas största börsnoterade investmentbolag och grundades 1916 av familjen Wallenberg. Tillkomsten av bolaget skedde efter nya lagar i Sverige vilka förbjöd banker att äga stora ägarandelar i Industriföretag vilket ledde till att familjen Walleberg överförde stora aktieinnehav från Stockholms enskilda bank till Investor AB och FörvaltningsAB Providentia. Dessa bolag fusionerades 1992.

Investor är idag huvudägare i flera av de största svenska företagen som exempelvis Ericsson, ABB, Electrolux och AstraZenca. Totalt sett har Investor ett direkt eller indirekt ägande i cirka 120 bolag och det enda bolag som Investor ägt kontinuerligt sedan starten 1916 är AtlasCopco.

Artikeln skriven av Cristoffer Stockman, läs mer på www.stockman.nu

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *