Pensionsförsäkring

Banknotes.jpgPensionsförsäkring är en försäkring vilken betalar ut en ersättning till försäkringstagaren när denna uppnår en avtalad ålder eller får nedsatt arbetsförmåga. Insättningar i pensionsförsäkringen sker normalt sett under lång tid och det sker en förvaltning av inbetalda premier från inbetalningsdag fram till utbetalning.

Pensionsförsäkringar finns i flera olika former och de vanligaste är traditionell pensionsförsäkring där alla försäkringstagares tillgångar förvaltas gemensamt samt fondförsäkring där försäkringstagaren själv väljer fonder i vilka inbetalda premier förvaltas. Förvaltningens resultat avgör storleken på utbetalningarna och de vanligaste förvaltningstillgångarna är aktier, obligationer och fastighetstillgångar.

Inbetalningar i en pensionsförsäkring är avdragsgill för inbetalaren medan uttag ur försäkringen beskattas som inkomst av pension.

Artikeln skriven av Cristoffer Stockman, läs mer på www.stockman.nu

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *