Atomen

Kvaeve.jpgEn atom är den minsta beståndsdelen i ett grundämne som definierar grundämnets kemiska egenskaper. En atom har tre beståndsdelar, den positivt laddade protonen, den negativt laddade elektronen och den neutrala neutronen. Protonen och neutronen bildar atomkärnan, medan elektronen roterar runt kärnan. En atom kan innehålla olika många beståndsdelar, och antalet bestämmer vilket grundämne det rör sig om.

Ordet atom kommer från grekiskans “Atomos” vilket betyder odelbar. Första teorierna kring atomen formulerades av Demokritos i grekland runt 450 f.kr.  I den antika atomteorin trodde man att atomen var odelbar, men man vet sedan länge att så inte är fallet.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Fysik and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *