E=mc2

E=mc² är den mest berömda ekvationen som någonsin skrivits. E står för energi, m står för massa och c är ljusets hastighet. Den ser enkel ut, men det är få förunnat att verkligen förstå den.

Ekvationen är ett resultat av fysikforskaren Albert Einsteins speciella relativitetsteori, en teori som skapat ett paradigmskifte. Ekvationen och teorin möjliggjorde till exempel atombomben och kom att revolutionera hur forskarna ser på materiens beskaffenhet.

Grunden för ekvationen är att energi är massa, i alla fall en viss typ av energi. Den bundna energin i atomkärnorna kan frigöras och materien blir därmed lättare. Men kvarkarna, materiens minsta grundstenar, består.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Fysik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *