Gravitation

GravitationGravitationen, eller tyngdkraften, är en av universums fyra grundläggande naturkrafter. Begreppet tyngdkraft myntades först av fysikern Isaac Newton som insåg att det är samma grundläggande kraft som får ett föremål att falla mot marken som det är som gör att månen kretsar runt jorden. Det är även månens (och Solens) gravitation som reglerar tidvattnet på jorden.

Newtons lag kom senare att revideras av Einsteins allmänna relativitetsteori där gravitationen beskrivs som en krökning av tid och rum. Tyngdkraften mäts i newton, förkortat N, och ett kilo representerar cirka 10N. Ett föremål som väger 100kg har en tyngd på 1000N.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Fysik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *