Radioaktivitet

600px_Radioactive.svg.pngRadioaktivitet är en beteckning för fenomenet när atomkärnor spontant sönderfaller i mindre delar under utsändande av joniserande strålning. En del ämnen sönderfaller väldigt lätt, medan andra sönderfaller mer sällan. Ett mått på hur fort ett radioaktivt ämne sönderfaller är halveringstid.

Radioaktivitet upptäcktes år 1896 av den franska vetenskapsmannen Henri Becquerel då han undersökte flourescerande material. Efter fenomenets upptäckt blev många andra forskare intresserade, Pierre och Marie Curie delade in den radioaktiva strålningen i Alfa, Beta och Gamma-strålning.

Alfastrålning består utav heliumkärnor och kan stoppas av papper. Betastrålning består av en elektron och kan stoppas av aluminum. Gammastrålning är den farligaste av dom tre, och det krävs flera meter av betong för att stoppa den.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Fysik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *