Vikt och massa

iStock_000007154471XSmall.jpgNär man talar om vikt och massa så menar man inte två olika saker utan de har samma betydelse. Vikt är ett äldre ord för massa och man har ändrat reglerna för vad som ska änvändas. Detta gäller även internationellt där man har gått från att använda weight, till mass.

Man kan säga att vikt är en beteckning på hur stor massa ett föremål har.

Massa är också en synonym för mängd, tex en massa bilar.

Massa mäts i kilogram (kg). I USA använder de ett annat system och där mäts massa i pund (lb)

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Fysik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vikt och massa

  1. Janne says:

    Man skulle nästan våga påstå att vikt och massa är två vitt skilda begrepp.

    Om man tar en godtycklig sten på jorden som “väger” 10 kg, så har denna sten en MASSA och en VIKT på 10 kg.
    Flyttar man denna sten till förslagsvis månen så “väger” den endast en bråkdel av 10 kg medan den fortfarande har massan 10 kg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *