Axel Oxenstierna

Axel_Oxenstierna.jpegAxel Oxenstierna var adelsman och föddes i slutet på 1500-talet, under den tid Johan III regerade. Under sina levnadsår genomförde han den underligaste politiska karriären skådad i Sverige, och fick under sin tid mer makt i både Sverige och Europa än vad någon svensk
någonsin haft.

Axel Oxenstierna var rikskansler. Han skapade den mycket dugliga statsapparat varmed kungar och riksdag verkade i Sverige. Han var även Drottning Kristinas förmyndare och hade en avgörande roll i det trettioåriga kriget som resurssamlare och strateg. Som person var Axel en man med pondus, en mycket duglig förhandlare och med god analytisk förmåga.

This entry was posted in Historia, Människor and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *