Birka

BirkaBirka på ön Björkö i Mälaren grundades på 750-talet och kallas ibland för Sveriges första riktiga stad. Det var en viktig handelsplats för vikingarna och som mest lär det ha bott 700 personer här. Hit kom handelsmän från när och fjärran för att bedriva handel.

År 829 kom den kristne missionären Ansgar till Birka och skapade en kristen församling. Han lär ha varit den förste kristne missionären i Sverige och anses vara den som grundade den kristna läran i landet.

Birka övergavs på 900-talet, troligtvis på grund av landhöjningen som försvårade framfarten med båtarna. Idag är Birka ett levande museum.

This entry was posted in Historia, Sverige and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *