Erik den Helige

Erik den Helige i Stockholms stads gamla sigillErik IX var kung i Sverige under 1100-talet. Under denna tid hade kungen mycket litet inflytande. Sankt Eriks främsta uppgift blev att samordna landets olika krigshärar (arméer) för att med en gemensam här erövra Finland (1155-1156). För att legitimera erövringen, som fullbordades först under 1200-talet, så användes korståget och att kristna de hedniska finnarna som orsak. Därigenom fick man ett viktigt kyrkligt stöd.

Erik IX dog senare i Uppsala 1160 i ett krig mot danskarna. På platsen där han dog uppkom, enligt sägnen, en helig källa. Idag är S:t Erik med på Stockholms stadsvapen och vilar i Finstakoret i Uppsala domkyrka.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Historia, Människor and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *