Första Världskriget

iStock_000000378159XSmall.jpgFörsta Världskriget (1914-1918) inleddes med något som kom att kallas för Skotten i Sarajevo. Kronprinsen av Österrike, Franz Ferdinand, mördades då av den serbiske nationalisten Gavrilo Princip. De flesta stora nationer i västvärlden var med i denna militära konflikt. På ena sidan, Centralmakterna med Tyskland i spetsen och på den andra, Ententen med Storbritannien och Frankrike.

Freden slöts i Versailles 1919, och segermakterna höll Tyskland ensamt ansvarigt för kriget. Under kriget fick cirka 20 miljoner militära och civila offer sätta livet till. Många nya suveräna stater bildades eller ombildades genom och efter Versaillesfreden. Några av dessa var Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Österrike, Jugoslavien och Turkiet.

This entry was posted in Historia and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *