Maoismen

Mao_bibel.jpgMaoismen är en form av kommunism som utvecklades under 1920-talet av Mao Zedong. Ideologin hade sin guldålder från mitten av 1960-talet till 1970-talets början, då den hade många fanatiska anhängare i såväl I-länder som U-länder.

Största skillnaden mellan maoismen och den sovjetiska marxism-lenismen var att enligt maoismen så tar inte kampen slut efter en genomförd revolution, och korruptionen tar inte nödvändigtvis slut vid införandet av socialism.

Till skillnad från Marx ansåg Mao att det inte krävs ett industrialiserat land med en stor arbetarklass för att genomföra den “prolitäriska diktaturen”. Han menade att en liten arbetarklass tillsammans med lantbrukararbetarklassen kan, med hjälp från partiet, göra revolution och så skedde också i den s.k. Kulturrevolutionen.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Historia and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *