Medeltiden

MedeltidenMedeltiden är den period i Europa som förflöt mellan antiken och renässansen. I fastlandseuropa pågick medeltiden från 500-talet och i Norden från 1000-talet, då vikingatiden såg sitt slut, fram till 1500-talet.

Man såg länge medeltiden som en mörk epok i den europeiska historien då antikens ideal försvann för att sedan återkomma i och med renässansen. Digerdöd, inkvisitioner och häxjakter har också bidragit till svartmålningen.

Det var under medeltiden som Europa fick kristendomen, staterna och statsmakterna med kungar utvecklades, och städer och administration byggdes upp för att underlätta handel och kommunikationer. Den tekniska utvecklingen, särskilt inom jordbruket tog också fart.

This entry was posted in Historia and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *