Mongolväldet

Mongolväldes grundare Djinigis KhanMongolväldet skapades i början på 1200-talet av Djingis Khan. Det kom att bli världens största sammanhängande imperium. Riket varade inte så länge, drygt hundra år. Sedan tog interna stridigheter överhanden och imperiet föll.

Trots att mongolerna erövrade världen med en våldsam grymhet rådde en stor frihet inom själva Mongolväldet. De motståndare som inte gav sig hade allt att frukta, men de som erkände mongolerna fick leva och upptogs i den mongoliska gemenskapen. Väldet var det första som försåg sin stat med religionsfrihet, skrivna lagar och ett enhetligt skriftspråk.  Även Khanen själv var tvungen att lyda den skrivna lagen.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Historia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *