Neandertalare

NeandertalareHomo neanderthalensis, neandertalmänniskan, var en förhistorisk släkting till dagens människa. Hon uppstod för ungefär 350 000 år sedan och hade sitt utbredningsområde i Europa och västra Asien. Neandertalarna tros ha dött ut för omkring 30 000 år sedan. Sitt namn har neandertalmänniskan fått från den ort i Tyskland där de första fossila lämningarna hittades.

Neandertalarnas utdöende har länge setts som en följd av konkurrens från den moderna människan. De två arterna levde dock länge sida vid sida. Detta har lett till spekulationer om att neandertalare och modern människa kan ha korsat sig. Genetiska undersökningar har hittills inte kunnat styrka detta.

This entry was posted in Historia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *