Sanskrit

Rigveda_MS2097.jpgSanskrit är ett klassiskt fornindiskt språk. Sanskrit är ett av världens äldsta nu bevarade språk och har samma stam som latinet och grekiskan. När man skriver sanskrit skriver man med devanagari alfabetet.

Sanskrit användes främst av de lärda och är fortfarande ett av 18 olika officiella språk i Indien. Sanskrit används ofta i hinduiska ritualer, hymner och mantras. Många av de klassiska indiska texterna har skrivits på sanskrit och det används ännu som litterärt och akademiskt språk. Det är dock få indier som använder språket som talspråk. Bara några tusen av flera hundra miljoner indier uppger att de använder sanskrit som vardagsspråk.

This entry was posted in Historia and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *