Sveriges strategi under andra världskriget

The_cabinet_of_Sweden_1939_and_prime_minister_Hansson.jpgSveriges strategi under andra världskriget var att hålla landet utanför kriget. Sverige förklarade sig därför neutralit gentemot de stridande parterna, men det var osäkert vid krigsutbrott 1939. Trots att 20 länder förklarade sig neutrala vid krigets början så var det endast 8 stycken som kunde upperätthålla denna neutralitet genom kriget.

Det fanns flera anledningar till varför Sverige inte blev indraget i kriget. Bl.a. hade Sverige förhållit sig neutralt under en lång tid i internationella konflikter. En annan viktig faktor var de eftergifter Sveriges regering gjorde till Tyskland, som fick transportera trupper genom Sverige.

This entry was posted in Historia and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Sveriges strategi under andra världskriget

  1. José L Ramírez says:

    Det fanns nog flera eftergifter från Sveriges sida till Tyskland.
    I Ludvika, där jag en gång arbetade som kulturchef, fanns en järngruva som kallades Tyska Gruvan. Därifrån exporterades järn,alm til Tyskland under krigstiden.

    Sverige drog nytta av sin “neutralitet” redan under 1:a världskriget. Det finns klara bevis för det i Ängelsberg. Det var på gång en útveckling av järnproduktionsverksamheten som fick avstanna, eftersom första värlskriget tog slut alldeles för plötsligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *