Beryllium

Beryllium_OreUSGOV.jpgBeryllium (kemisk beteckning Be) upptäcktes av fransmannen Louis Vauquelin år 1797. Det är det fjärde lättaste grundämnet och tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Exempel på andra alkaliska jordartsmetaller är magnesium, barium och kalcium. Gemensamt för dessa är att de alla är mjuka metaller och silverfärgade. Dock skiljer sig beryllium från de andra jordmetallerna lite grann och påminner mer om aluminium.

Beryllium har en hög smältpunkt, 1287 grader celsius, och leder värme mycket bra.

Ämnet används ofta i flygplan, rymdfarkoster och kommunikationssatteliter. Tack vare den höga smältpunkten använd det också ofta i kärnkraftsreaktorer.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *