Fotosyntesen

Leaf_1_web.jpgFotosyntesen är en kemisk process som är vital för allt liv på jorden. Fotosyntesen sker i växter, och kan sammanfattas som att växterna tar in koldioxid från luften och omvandlar det till socker och syrgas med hjälp av solljus. Processen är mycket komplicerad, och består utav flera kemiska reaktioner innan det slutligen bildas syre.

Fenomenet upptäcktes 1771 av Joseph Priestley, genom att studera möss i en lufttät behållare. Ensamma i behållaren så dog mössen, men överlevde om det var där tillsammans med en mynta som då producerade syre. Priestlys experiment visade inte på solens betydelse för fotosyntesen, något som Jan Ingen-Housz senare tillförde teorin.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *