Kväve

KväveKväve förkortas i periodiska systemet N (nr 7) och är helt färg- och luktlös. Kväve förekommer rikligt i luften där ämnet återfinns i formen kvävgas, N2. Andelen kväve är i normal luft cirka 78 %. I marken hittar man kväve i organiskt material och i form av nitrater och nitriter.

Kväve är en viktig beståndsdel i allt liv på jorden. Det förekommer i många organiska föreningar såsom DNA och proteiner. Vid förbränning av organiskt material frigörs kvävet.

Kväve har många användningsområden. Inom jordbruket används kväve flitigt som gödningsämne. Flytande kväve uppträder vid -195º C och används som nedkylningsvätska bland annat inom livsmedelsindustrin.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *