Natrium

Na_lamp_2.jpgNatrium är ett grundämne, betecknat Na, med atomnummer 11. Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. Natrium är silvervit och finns i ganska stor utsträckning i jordskorpan. Ämnet är viktigt för människan man finner lite under ett hekto Natrium i en människokropp.

Rent Natrium framställs genom elektrolys av smält natriumklorid, och det används till många olika saker, bland annat vid framställning av Titan och Zirkonium.

Föreningar av Natrium har varit kända sen antiken men det var först år 1807 som Humphry Davy framställde rent Natrium. En Natriumförening är Natriumklorid (NaCl), ett mycket vanligt ämne i hemmet, mer känt som bordssalt.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *