Olja

iStock_000006627327XSmall.JPGOlja är en benämning på vätskor som inte är lösliga i vatten. I vardagligt tal menar man oftast råolja eller petroleum när man pratar om olja.
Olja är ett fossilt bränsle som har uppkommit genom att växter och andra organismer i marken har utsatts för högt tryck och temperatur under miljontals år. Olja finns långt ner i marken, både på land och under havsbotten.

Olja kan förädlas till bensin, dieselolja och flygplansbränsle men också användas som eldningsolja för att värma upp hus. Världshandel med olja sker med måtenheten “barrels”.

Världens största oljeproducenter är Mexico, Saudiarabien, Iran, USA, Venezuela, Ryssland och Norge.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *