Plast

iStock_000002821916XSmall.jpgPlast är ett samlingsnamn för flera syntetiska material som är uppbyggda av polymerer och vanligtvis tillverkas av olja. En plasts egenskaper varierar beroende på hur den är uppbyggd och vad den har för tillsatser.

Man delar in alla plaster i två olika huvudgrupper, termoplaster och härdplaster. Man kan göra oändligt många olika saker av plast och val av plast beror på dess egenskaper. PVC är en sorts mjuk plast som används till allt från leksaker till sjukhusmaterial.
Andra plaster som är vanliga runt omkring oss är polyester (finns i kläder), nylon, teflon, vinyl och bakelit. Den flesta plaster är återvinningsbar men tyvärr inte all.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *