Svaveldioxid

iStock_000006523901XSmall.jpgSvaveldioxid (SO2 ) är en gas som bildas vid förbränning av ämnen som innehåller svavel. Exempel på sådana ämnen är olja och kol.

Höga halter av svaveldioxid i luften kan ge bronkit och orsaka infektion i luftrören. Dock är halterna i Sverige så låga att det inte är någon hälsorisk. Däremot bidrar utsläppen till försurningen av mark och vatten. Utsläppen kommer framför allt från stora bilindustrier.

Utsläppen har dock minskat i hela Europa sedan 60-talet. Minskningen beror på lägre svavelhalt i olja och renare utsläpp från energianläggningar samt genom övergång till kärnkraft.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Kemi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *