Eken

iStock_000005517080XSmall.jpgEken är ett kraftigt lövträd och det finns ungefär 600 olika arter. Ek och bergek växer vilt i Sverige. Det fins även Rödek, men den kommer ursprungligen från Nordamerika och har förvildats i Sverige. Många av ekens arter är vintergröna och mycket viktiga virkesträd.

Arten korkek återfinns mest kring Medelhavet och av barken utvinns kork. Arten odlas mycket i Portugal.  Trädets latinska namn Quercus, härstammar från grekiskans kratos, som betyder kraft och fasthet, vilket verkligen passar bra in på detta ståtliga träd.  Den äldsta eken i Sverige anses vara Kvilleken i Småland. Dess ålder är uppskattat till ungefär 1000 år gammal.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Natur and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *