Mälaren

MälarenMälaren är Sveriges tredje största sjö och består av vikar, fjärdar och en skärgård med 7500 öar. Den påminner mer om Östersjön än en ren insjö.

Fram till 1200-talet var Mälaren en vik till Östersjön, men landhöjningen och människans intervention omskapade den till en insjö. Utloppet är reglerat och sker vid Stadsholmen i Stockholm. Vattnet i Mälaren är i genomsnitt knappt en meter över Östersjöns vattenstånd, men kan sjunka till en lägre nivå. Utan fördämningar skulle bräckt vatten kunna forsa in i Mälaren.

Mälaren är vattentäckt för Stockholmsområdet och Mälardalen. Över 1,3 miljoner människor får sitt dricksvatten från sjön.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Natur, Sverige and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *