Vättern

VätternVättern är Sveriges näst största insjö och namnet betyder ”vatten”. Vattnet har samlats häri då botten är en gravsänka, där marken har sjunkit i förhållande till omgivningen.

För 10 000 år sedan var Vättern en havsvik. Landhöjningen stängde av kontakten med havet och en sjö skapades. Även fisken blev instängd och vissa havsarter, som vätter-öringen, har överlevt i sjön.

Vättern har fascinerat de omkringboende i alla tider. Förr trodde man att Vättern var bottenlös och skrönor gick om olika underjordiska förbindelser, bland annat till Bodensjön i Alperna. Idag vet man att botten finns och största djupet är 128 meter.

This entry was posted in Natur, Sverige and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *