Aristoteles

Artikel om AristotelesAristoteles var en grekisk filosof som levde år 384-322 f Kr . Han var elev till Platon och var Alexander den stores lärare. Aristoteles anses vara den viktigaste av de klassiska grekiska filosoferna och många av hans arbeten är lika aktuella idag som de var under antiken.

Aristoteles var logikens fader och studerade korrekta och inkorrekta slutledningar. Han grundade den naturvetenskapliga synen och en indelning av vetandet i fysik, metafysik, logik och etik. Aristoteles analys och klassificering av olika politiska system i monarki, oligarki, tyranni, republik och demokrati är också ett system som lever kvar långt efter hans död.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Människor, Religion och Filosofi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *