Bar Mitzva

iStock_000006458131XSmall.jpgBar Mitzva är en judisk ceremoni för pojkar som blivit 13 år och då uppnått sin religiösa myndighetsålder. Ceremonin påminner och jämförs med kristna kyrkans konfirmation, men till skillnad från konfirmation är Bar Mitzva automatisk och behöver ingen egentlig ceremoni. Det är dock brukligt att hedra tillfället genom att delta i en gudstjänst.

Under gudstjänsten kallas pojken fram och får läsa ett avsnitt ur den heliga judiska skriften Torah, på hebreiska. Därför är det sedvanligt med ett års förberedelser i form av undervisning i hebreiska och bibelkunskap. Bar Mitzva är en viktig del i det religiösa mognadet för en jude och motsvarigheten hos flickor heter bat mitzva.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Religion och Filosofi and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *