Egyptisk mytologi

Anubis_standing.jpgEgyptisk mytologi var en polyteistisk religion i antikens Egypten. Med egyptisk mytologi menas de trosföreställningar och gudar som fanns i Egypten innan kristendomen och Islams utbredning i området. Detta religiösa system fanns i Egypten under 3000 år även om trosföreställningarna samt anhängarskaran till de enskilda gudarna varierade under epoken.

De Egyptiska gudarna var många, men gemensamt, och något som skiljer dem från t.ex. grekisk mytologi är att de ofta avbildades med en människokropp och ett djurhuvud. Egyptierna trodde även på ett liv efter detta, och behandlade sina lik mycket väl. T.ex. så var pyramiderna gravkammare för mumifierade faraoner.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Religion och Filosofi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *