Existentialism

ExistentialismExistentialism är en livsåskådning vars främsta budbärare var författarna Albert Camus och Jean Paul Sartre. Inom denna ateistiska livsåskådning anser man att ”existensen föregår essensen”. Det betyder att människan i sig existerar först, och mänskliga naturen skapas ur denna existens av människan själv, som hon själv vill. Det är verkligheten som borde vara människans plattform, för det är det enda som faktiskt existerar. Allt annat är essens: drömmar, längtan, hopp.

Enligt existentialism är människan fri. Men hon får ångest av alternativen eftersom hon inte vet hur resultatet kommer att bli. Full frihet betyder också fullt ansvar för sina egna val.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Religion och Filosofi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *