Islam

Tempelberget i JerusalemIslam är världens näst största religion. Den utvecklades runt 600-talet e-Kr av Muhammed, muslimernas viktigaste profet och den siste i ordningen. De två stora inriktningarna i islam kallas för Sunni och Shia, varav Sunni är den största.

Enligt islam uppenbarade Gud Koranen för Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Garbiel). Enligt muslimer är inte islam någon ny religion. Istället ses Muhammed som en återskapare av Abrahams, Moses och Jesus ursprungliga läror, där andra van- och feltolkat Guds ord.

Islam bygger på fem pelare: trosbekännelsen, tidebönen, allmosan, fastan under ramadan och vallfärden. Den stora vallfärden går till den heliga staden Mecka.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Religion och Filosofi and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *