Karl Popper

Karl PopperFilosofen Karl Popper, 1902 – 1994, är mest känd för sina insatser inom vetenskapsteori. Poppers viktigaste bidrag till vetenskapsteorin är kravet på falsifierbarhet. Enligt Popper ska en vetenskaplig teori också kunna motbevisas. Ställer man upp en teori som säger att trä flyter, men hittar trä som inte flyter (exempelvis Regalskeppet Vasa) är teorin fel och måste överges eller modifieras.

Enligt Popper kan inga teorier bevisas. Oavsett hur många träbitar som visar sig flyta, kan man inte vara säker på att det inte finns träbitar som sjunker. All vetenskaplig kunskap är alltså potentiellt felaktig. Vetenskapligheten ligger i hur man når kunskapen, inte i kunskapen som sådan.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Människor, Religion och Filosofi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *