Platonismen

PlatonismenPlatonismen kommer från den idélära som atenaren och filosofen Platon lärde ut. Ofta räknar man även in alla de efterlevande som byggt vidare på hans idéer inom begreppet. Man kallar även platonismen för matematisk realism. Nyplatonism är en mysticism som fick spridning på 1200-talet.

Platon levde på 300-talet f Kr. För Platon var idévärlden det absoluta, det fullkomliga och det oföränderliga. I denna filosofi är det matematiken som är det oföränderliga och den existerar vid sidan av, parallellt, med vår värld. Matematiken är således inte något som vi hittar på, utan som finns ”där utanför” och som vi kan upptäcka.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Religion och Filosofi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *