Rastafari

iStock_000002781105XSmall.jpgRastafari är en religiös-etnisk rörelse med ursprung från Jamaica. Centralt inom religionen är tron på att Haile Selassie, fd. kejsare av Etiopien 1930-1974, är en inkarnation av Gud (Jah) och att Gud inte finns i himlen utan i alla människor här på jorden.

Rastafari grundades av jamaicanen Marcus Garvey på 1930-talet. Garvey förutspådde att en svart konung skulle krönas i Afrika, och när Haile Selassie kröntes 1930 hade profetian förverkligats.

Rastafari har ingen egen religiös skrift, men hänvisar ofta till bibeln. Rastafari-rörelsen har heller inga präster. Rastafari har spridits över världen mycket med hjälp av musikformen reggae, inom vilken rastafarianen Bob Marley var en frontfigur.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Religion och Filosofi and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Rastafari

  1. silah says:

    Att säga att Ras Tafari rörelsen är en religion är fel, då det allt vi förespråkar för är en enad Afrika och att gud finns inom oss alla. Vi har blivit borttagen vår Afrikanska kultur och blev istället introducerade med det västvärlden kallar för kristendomen. Bildeln ur ett historisk perspektiv en bok skriven av afrikaner, för afrikaner. Alla historier i de olika bökerna kan vi i dagens läge hitta relationer till i den afrikanska kulturen och historierna! Det är ingen slump att Marcus Garvey förutspådde att en konung skulle krönas på den afrikanska kontinenten.

    detta är bara lite av en över 3000år gammal historia som skrivits lång förre Jesus kristus exsistens….Jag tycker att det är dags att vi talar sanning om den kristna religionens våldtäckt av den afrikanska kontinenten och erkänna faktumet att bibeln är en stulen historia som omskrivits till västvärldens fördel för att de-kulturisera och lämna den afrikanska kontinen med inget kvar att leva för. Inte ens tron!

    Jah is not dead. Guidande and protection//

    Silah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *