Riksdagen

RiksdagenRiksdagen är Sveriges parlament. Här sitter representanter för Sveriges befolkning och de har i uppgift att fatta beslut i viktiga inrikes och utrikes frågor. Den utser också Sveriges regering.

Du hittar alla svenska politiker i riskdagen på politiker.me

Var fjärde år väljer Sveriges medborgare vilka politiska partier som ska sitta i riksdagen, och hur många delegater varje parti får skicka. Ett parti behöver 4% av de svenska medborgarnas röster i ett riksdagsval för att få en plats i Riksdagen.

Totalt finns det 349 platser i Riksdagen så att det inte ska kunna bli dött lopp mellan två olika alternativ i någon av de frågor riksdagen beslutar om.

This entry was posted in Samhälle and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *