Socialdemokraterna

SocialdemokraternaSocialdemokraterna är Sveriges största parti. Det grundades år 1889 av August Palm, och har sedan starten varit stött av fackföreningsrörelsen. Några år senare valdes Hjalmar Branting in som den förste socialdemokratiske riksdagsledamoten. Socialdemokraternas första kvinnliga partiledare är Mona Sahlin, som tillträdde posten år 2007.

En av socialdemokratins ideologiska fundament är byggandet av det sk. folkhemmet, ett begrepp som lanserades av partiledaren Per Albin Hansson i slutet av 1920-talet. Det svenska folkhemmet är ett demokratiskt välfärdssamhälle byggt på jämlikhet och frånvaron av klasskillnader. På 1990-talet utvecklade partiledaren Göran Persson folkhemstanken till ”det gröna folkhemmet”, för att få in miljötänkandet i ideologin.

This entry was posted in Samhälle and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *