Hjälmaren

M__larsee.jpgHjälmaren är Sveriges fjärde största insjö och ligger i landskapen Södermanland, Västmanland och Närke.  Sjön är 58 kilometer lång och 18 kilometer bred. Största djup är dock endast 22 meter. Medeldjupet ligger runt 6 meter. De största öarna i sjön är Vinön, Björkön, valen och Äsön. Hjälmaren är uppdelad i 5 regioner, Hemfjärden, Mellanfjärden, Storhjälmaren, Södra Hjälmaren och Östra Hjälmaren.

Hjälmare Kanal förbinder Hjälmaren med Mälaren. Denna kanal är landets äldsta konstgjorda vattenväg och byggdes 1639. Det som skiljer Hjälmaren från de andra stora sjöarna är att vattnet i den är kommunalt och inte statligt.

This entry was posted in Sverige and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *