Sundsvall

Sundsvall_harbour_1870s.jpgSundsvall är en stad i Medelpad med en befolkningsmängd på 49 339, vilket gör staden till den 21:a största tätorten i Sverige. Sundsvall är beläget vid bottenhavet och är en betydande hamn- och handelsstad.

Sundsvall var ursprungligen en fiskeby, och fick stadsrättigheter år 1621. Staden utvecklades senare mot träindustrin, och var på 1800-talet världens sågverkstätaste område. Idag är delar av träindustrin fortfarande kvar i Sundsvall i form papperstillverkning hos SCA. Andra stora industrier är Kubal, landets enda aluminumsmältverk, och Akzo Nobels fabriker.

På grund av dom extremt elkrävande industrierna är Sundsvallsområdet ett av Sveriges mest elintensiva. 1% av Sveriges befolkning förbrukar 5% av elen.

Du kanske också är intreserade av dessa inlägg:

This entry was posted in Sverige and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *