Tag Archives: erik den helige

Erik den Helige

Erik IX var kung i Sverige under 1100-talet. Under denna tid hade kungen mycket litet inflytande. Sankt Eriks främsta uppgift blev att samordna landets olika krigshärar (arméer) för att med en gemensam här erövra Finland (1155-1156). För att legitimera erövringen, … Continue reading

Posted in Historia, Människor | Tagged , , | Leave a comment