Tag Archives: olja

Norge

Norge är ett land i Norden. Landet har en lång gräns mot Sverige i öst och gränsar även till Finland och Ryssland. Norge är 385 199 kvadratkilometer stort och har en befolkning på 4,7 miljoner. Huvudstaden är Oslo. Landet är mycket … Continue reading

Posted in Världen | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Svaveldioxid

Svaveldioxid (SO2 ) är en gas som bildas vid förbränning av ämnen som innehåller svavel. Exempel på sådana ämnen är olja och kol. Höga halter av svaveldioxid i luften kan ge bronkit och orsaka infektion i luftrören. Dock är halterna … Continue reading

Posted in Kemi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Plast

Plast är ett samlingsnamn för flera syntetiska material som är uppbyggda av polymerer och vanligtvis tillverkas av olja. En plasts egenskaper varierar beroende på hur den är uppbyggd och vad den har för tillsatser. Man delar in alla plaster i … Continue reading

Posted in Kemi | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Olja

Olja är en benämning på vätskor som inte är lösliga i vatten. I vardagligt tal menar man oftast råolja eller petroleum när man pratar om olja. Olja är ett fossilt bränsle som har uppkommit genom att växter och andra organismer … Continue reading

Posted in Kemi | Tagged , , , , , | Leave a comment

Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten är en stat på den Arabiska halvön vid Persiska viken. Huvudstaden heter Abu Dhabi. Landet består av sju emirat som gick samman under en gemensam flagga 1971 för att få bort det engelska inflytandet över regionen. Men de … Continue reading

Posted in Världen | Tagged , , , , , , | Leave a comment