Tag Archives: Pension

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkring är en försäkring vilken betalar ut en ersättning till försäkringstagaren när denna uppnår en avtalad ålder eller får nedsatt arbetsförmåga. Insättningar i pensionsförsäkringen sker normalt sett under lång tid och det sker en förvaltning av inbetalda premier från inbetalningsdag … Continue reading

Posted in Ekonomi | Tagged , , , | Leave a comment